Ugovor sa HZZO-om

Ordinacija dentalne medicine Robert Olujić dr.med.dent. ima sklopljeni ugovor sa Hrvatskim Zavodom za Zdravsteno Osiguranje da bi omogućili svim pacijentima olakšice i pogodnije uvjete popravaka zubi u sklopu pokrića HZZO-a.