Što su proteze ili mobilni protetski nadomjesci?

15 tra 2015

O dentalnim implantatima Proteze su mobilni protetski nadomjesci koje se vade iz usne šupljine te se na taj način vrši njihova higijena. Postoje dvije vrsta proteza koje izrađujemo prema pacijentu s obzirom na njegovo stanje u usnoj šupljini, odnosno to se odnosi na broj zuba koji je preostao u ustima, s obzirom na broj zuba postoje djelomične i potpune proteze. Djelomične proteze se izrađuju kada u ustima nedostaje tri ili više zuba. dok potpune proteze izrađujemo kad u usnoj šupljini više nema niti jednog zuba. Djelomične proteze mogu biti raznovrsne s obzirom na oblik i izbor materijala. Plastične proteze su izrađene od akrilata dok wironit proteze od metala. često se kombiniraju djelomične proteze sa fiksnim mostovima pa se onda takav rad u kombinaciji sa keramičkim mostom i metalnom protezom, koje su međusobno pričvrščene sa raznim kopčama, nazivaju kombiniranim radovima. Djelomične proteze se pričvrščuju na preostale zube putem kvačica koje mogu biti žičane a one se nalaze u akrilatnoj protezi dok se lijevane kvačice koje su mnogo čvršće i preciznije izrađuju od metala. Potpune proteze su izrađene od akrilata i njihovo pričvrščivanje isključivo ovisi o preostalom stanju koštanog grebena i sluznice jer se za pričvršćivanje koristi isključivo vakum između proteze i sluznice usne šupljine, što je ponekad u donjoj čeljusti teže postići pa su pacijenti prisiljeni upotrebljavati ljepila za proteze. Takve potpune proteze možemo riješiti i sa umetanjem implantata u kosti i na taj način osigurati čvrstoću ležišta pomoču posebnih kopči koje drže protezu na mjestu.